Zasiedzenie nieruchomości

advice_photo

Zasiedzenie nieruchomości

Zastanawiają się Państwo czy w waszym przypadku doszło do zasiedzenia nieruchomości? Czy minęło już 30 lat a może wystarczy, że minie 20 lat? Czy ma znaczenie, że przez ten okres płacili Państwo podatek od nieruchomości lub wręcz przeciwnie nie płacili Państwo tego zobowiązania. Poniżej postaram się odpowiedzieć Państwu na te i inne pytania dotyczące zasiedzenia.

Po pierwsze w przypadku zasiedzenia nieruchomości istotne jest tzw. samoistne posiadanie. Chodzi tu o to czy Państwo władali nieruchomością jak właściciel, np.: robili Państwo remonty budynków posadowionych na nieruchomości, kosili Państwo łąkę, która rośnie na nieruchomości, uprawiali Państwo na tej nieruchomości zboże lub inne owoce/warzywa. Najważniejsze jest to czy zachowywali się Państwo jak właściciele danej nieruchomości. Ważny jest też okres, przez który zachowywali się Państwo jak właściciele danej nieruchomości. Zasiedzenie następuje po 20 lub 30 latach nieprzerwanego, samoistnego posiadania nieruchomości. To, który z tych okresów bierze się pod uwagę, zależy od dobrej lub złej woli osoby, która dokonała zasiedzenia. Okres 20 letni, czyli zasiedzenie w dobrej wierze, jest bardzo rzadko spotykane. O dobrej wierze można mówić jedynie w sytuacji faktycznej pomyłki.

We wniosku o zasiedzenie należy wykazać, kiedy rozpoczął się okres zasiedzenia. Należy to poprzeć dowodami z dokumentów, np. umową zakupu w formie pisemnej, dokumentacją budowlaną z przeprowadzonych remontów oraz zeznaniami świadków. Przy sprawach o zasiedzenie nie ma natomiast większego znaczenia kto opłacał podatki od nieruchomości. Jeżeli dotychczasowy właściciel opłacał podatki, ale nie robił nic więcej to nie stanowi to przeszkody do zasiedzenia. Jedynym co stanowi przeszkodę do zasiedzenia jest wezwanie przez właściciela do wydania nieruchomości – najlepiej w formie pisemnej. Tylko taka czynność przerywa bieg terminu zasiedzenia.

Wniosek o zasiedzenie należy złożyć na piśmie do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia nieruchomości. We wniosku należy również wskazać właścicieli jako uczestników postępowania, daty zasiedzenia oraz wszystkie dowody. Wniosek opłaca się w znakach sądowych w wysokości 2.000 zł.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 510-122-363 lub mailowego ()

Scroll to Top