Adwokat Alicja Kubiak

Przekształcenie Spółek Lublin i inne miasta.

Bardzo często w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej okazuje się, że dana forma wybrana na początku nie spełnia Państwa oczekiwań i jest nieadekwatna do Państwa potrzeb. W takich sytuacjach można albo założyć nową spółkę albo dokonać przekształcenia istniejącej formy działalności w nowa, docelową, dostosowaną do Państwa.

Możliwości przekształceń jest wiele od przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną, przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, kapitałowej w osobową, osobowej w inną osobową oraz kapitałowej w inną kapitałową do przekształceń spółki cywilnej.

przeksztalcanie-spolek

W wyniku przekształcenia spółki następuje jedynie zmiana formy prawnej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona jest sukcesorem uniwersalnym spółki przekształcanej. Na nową spółkę przechodzi także NIP oraz REGON spółki przekształcanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby aneksowania dotychczas zawartych umów. Dodatkowo największą zaletą takiego rozwiązania jest „ciągłość” budowania zdolności kredytowej. Należy jednak pamiętać, że sam proces przekształcenia jest procesem skomplikowany i często kosztownym, ponieważ w wielu przypadkach niezbędne jest skorzystanie z usług biegłego rewidenta. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 510-122-363 lub mailowo na adres .

Przewiń do góry