Adwokat Alicja Kubiak

Prawo Rodzinne i Spadkowe Lublin oraz inne miasta.

Prawo rodzinne oraz spadkowe to dwie dziedziny prawa cywilnego. Pod tymi hasłami kryje się wiele różnych rodzajów spraw.

Jako podstawowe sprawy z zakresu prawa spadkowego można wyodrębnić sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ale również wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, sprawy o zachowek. Do tej grupy spraw można również zaliczyć doradztwo w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, sprawy z zakresu wydziedziczenia i uznania za niegodnego dziedziczenia.

Do spraw z zakresu prawa rodzinnego zalicza się sprawy o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku dorobkowego małżonków, ustalenie, zmiana lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kontaktów z małoletnimi dziećmi, uznanie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie czy ustanowienie kuratora.

Jak widać katalog spraw zarówno rodzinnych jak i spadkowych jest bardzo obszerny. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 510-122-363 lub mailowo

Przykładowe porady:

Pytanie z pozoru proste, ale odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Długość trwania postępowania w sprawie o rozwód zależy od wielu czynników.

Najkrócej trwają sprawy, gdzie strony nie mają wspólnych dzieci i zgodnie wnoszą o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. W takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby sprawa zakończyła się na pierwszej rozprawie.

Sytuacja komplikuje się, gdy strony domagają się orzeczenia rozwodu z winy jednej ze stron. W takim przypadku każda ze stron najczęściej powołuje wielu świadków i inne wnioski dowodowe, których przeprowadzenie w oczywisty sposób przedłuża postępowanie.

Kolejnymi elementami, które mogą wydłużyć postępowanie są kwestie sporne dotyczące małoletnich dzieci stron. W takim wypadku sąd oprócz rozstrzygnięcia co do winy jednej ze stron, musi rozpoznać również kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Oczywiście najbardziej komfortową sytuacją jest sporządzenie przez strony tzw. porozumienia rodzicielskiego w zakresie najistotniejszych spraw dotyczących dzieci. W przypadku zgodnego wniosku stron sąd, po wysłuchaniu 1 świadka również może zakończyć postępowanie orzeczeniem rozwodu na pierwszym posiedzeniu.

Niestety takie rozwiązanie nie zawsze jest to możliwe. Wtedy to na sądzie ciąży obowiązek podjęcia decyzji najlepszych dla zabezpieczenia interesów małoletnich. Takie postępowania bywają bardzo czasochłonne. Jest to spowodowane koniecznością przesłuchania świadków wskazanych przez strony, ustalenia zdolności rodzicielskich stron czy ich statusu majątkowego i możliwości zarobkowania. Często konieczne jest wywołanie opinii Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Dodatkowo postępowanie przedłuża oczekiwanie na każdy termin rozprawy. W zależności od sądu terminy wyznaczane są nawet co 6 lub więcej miesięcy. Z tych powodów postępowanie w sprawie o rozwód przed sądem I instancji może trwać nawet trzy lata.

Niezależenie od powyższego proszę pamiętać, że strony na każdym etapie postępowania mogą zawrzeć ugodę.

Przewiń do góry