Adwokat – Opieka nad dziećmi Lublin i inne miasta.

contact_photo

Adwokat – Opieka nad dziećmi Lublin i inne miasta.

W Polsce opieka nad dziećmi regulowana jest przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz przez Kodeks Postępowania Cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, rodzice są zobowiązani do opieki nad dziećmi, a w przypadku rozstania rodziców należy ustalić kwestię opieki nad dziećmi. Potocznie rozumiana opieka nad dziećmi to de facto trzy odrębne rodzaje spraw: władza rodzicielska, kontakty oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.

W Polsce zasadą jest, że rodzice mają wspólną władzę rodzicielską nad dziećmi. To znaczy, że rodzice wspólnie muszą podejmować decyzję w zakresie leczenia, edukacji i wyjazdów zagranicznych małoletnich. Jeżeli rodzice nie są w stanie wspólnie podejmować decyzji w zakresie leczenia, edukacji lub wyjazdów zagranicznych dzieci, to należy zwrócić się do sądu rejonowego o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem jest zupełnie odrębną kwestią niż kwestia władzy rodzicielskiej. Teoretycznie nie ma żadnych przeszkód, aby mimo ograniczenia lub nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej regularnie wykonywać kontakty z dzieckiem.

Wszystkie trzy kategorie, to jest: sprawy w przedmiocie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów i miejsca zamieszkania małoletniego mogą być rozpatrywane łącznie w jednym postępowaniu lub niezależnie.

Scroll to Top