Back to Top

Alicja Kubiak

ADWOKAT

Adwokat Lublin – Kancelaria Adwokacka

Alicja Kubiak Adwokat

 

    Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2018 roku jestem wpisana na listę adwokatów lubelskich.

 

Pracę w Kancelarii Adwokackiej rozpoczęłam w 2012 roku. Z Kancelarią adw. Wiktora Pieleckiego (www.pielecki.pl) współpracuję do dziś.

 

Posiadam doświadczenie w doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, obsłudze przedsiębiorców w tym z branży spożywczej, budowlanej i IT. W pracy zawodowej zajmuję się również szeroko pojętym prawem cywilnym, rodzinnym, spadkowym oraz projektami związanymi z weryfikacją stanu prawnego nieruchomości.

Obsługa przedsiębiorców


     Moim klientom oferuję zarówno stałą obsługę jak i doraźną pomoc prawną w kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.


Zakres usług obejmuje m.in.:

 • pomoc przy założeniu działalności, sporządzenie aktów założycielskich spółki;

 • doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej;

 • opiniowanie i negocjowanie umów;

 • reprezentowanie przedsiębiorców przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i karnoskarbowych oraz przed sądami administracyjnymi;

 • windykację należności;

Nieruchomości


     Pod hasłem nieruchomości kryją się zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami, uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych, najem i dzierżawa powierzchni komercyjnych oraz zarządzenie nieruchomościami.


Zakres usług obejmuje m.in.:

 • pomoc przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości;

 • sporządzanie analizy stanu prawnego nieruchomości;

 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy;

 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych;

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości i uwłaszczenie;

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o ustanowienie służebności.

Prawo rodzinne

 

     W ramach prawa rodzinnego pomagam rozwiązać rodzinne i między małżonkami zarówno w drodze negocjacji jak i w postępowaniu sądowym.

 

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • sprawy o alimenty;

 • sprawy o rozwód i separację;

 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,

 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;

 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;

 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe

 

     Moja Kancelaria prowadzi pełną obsługę w zakresie prawa spadkowego oraz wszelkich czynności dotyczących spadków, w tym w szczególności:

 • Stwierdzenie nabycia spadku;

 • Podział spadku;

 • Zachowek.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line, wypełnij poniższy formularz:

 

Nie wybrano plików