Przygotowywanie dokumentacji / dokumentów korporacyjnych Lublin i inne miasta.

company_photo

Przygotowywanie dokumentacji / dokumentów korporacyjnych Lublin i inne miasta.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z codziennym podejmowaniem wielu decyzji. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki bardzo często konieczne jest zachowanie odpowiedniej formy i przygotowywanie różnego rodzaju tzw. dokumentów korporacyjnych. Przez dokumenty korporacyjne mam na myśli umowę lub statut spółki, aneksy do umowy spółki, uchwały wspólników lub organów spółki, protokoły z walnych zgromadzeń wspólników czy księgi spółki (księga udziałów/akcji i księga uchwał). Bardzo często są to dokumenty skomplikowane, których poprawne sporządzenie wymaga fachowej wiedzy z zakresu prawa oraz zgłoszenia ich do odpowiedniego organu rejestrowego. Jeżeli mają Państwo problemy z ich sporządzeniem zapraszam do bezpośredniego kontaktu i skorzystania z pomocy jaką oferuję w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej pod numerem telefonu 510-122-363 lub mailowo na adres .

przygotowywanie-dokumentacji-korporacyjnej

Przykładowe porady:

W dobie korona wirusa (covid-19), kiedy staramy się unikać zbędnych kontaktów z innymi ludźmi lub po prostu brakuje nam czasu, wolimy przeznaczyć go na zabawę z dziećmi i spotkania z przyjaciółmi coraz więcej osób decyduje się robić zakupy przez internet. Co za tym idzie pojawia się coraz większa potrzeba prowadzenia sprzedaży on-line. Sklep internetowy dla wielu przedsiębiorców wydaje się być naturalnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa. Tzw. E-commerce inaczej E-handel lub handel elektroniczny wiąże się z licznymi wyzwaniami takimi jak: stworzenie sklepu elektronicznego, rozwiązanie kwestii sposobu dostaw, aktualizacją stanów magazynowych czy przystosowanie dotychczas świadczonych usług pod sprzedaż on-line. Oprócz wyżej wymienionych aspektów należy pamiętać o kwestiach prawnych.

Głównym aktem prawym dotyczącym  prowadzenia sklepu internetowego jest Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. Wyżej wskazana ustawa nakłada na usługodawcę obowiązek stworzenia regulaminu. Art 8 ustawy określa co musi znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego. Po pierwsze należy dokładnie określić rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Następnie w regulaminie sklepu online wskazujemy również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca. Regulamin musi zawierać również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i nie może w nim zabraknąć opisu trybu postępowania reklamacyjnego.
Tak przygotowany dokument musi być nieodpłatnie udostępniany usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Należy pamietać że nasz klient czyli usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w opisany wyżej sposób. Regulamin sklepu online jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ opisuje sposób działania przedsiębiorcy i należy postępować zgodnie z jego postanowieniami.nOprócz regulaminu sklepu internetowego należy pamietać o przygotowaniu polityki prywatności spełniającej wymogi przepisów RODO i informacji o prawach konsumenta.

Jeżeli stoją Państwo przed nowym wyzwaniem jakim jest otwarcie się na sprzedaż elektroniczną i potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu regulaminy sklepu online lub polityki prywatności zapraszam do kontakt mailowego na adres lub telefonicznie pod nr. 510-122-363

Każdy z nas codziennie zawiera wiele umów, od tych najprostszych umów sprzedaży w sklepie spożywczym, po skomplikowane umowy handlowe. Umowy mogą być zawierane zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Dlatego czasami warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów.

  1. Po pierwsze, unikaj formy ustnej. Często słyszę od klientów, że nie podpisali umowy, „bo to rodzina”, „przyjaciel rodziny” albo „to miał być mały remont/drobna pożyczka”. Tymczasem w sytuacji, gdy mamy do czynienia z drugim człowiekiem nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak będą wyglądać nasze relacje za jakiś czas. Często spisanie, wydawałoby się mało istotnej umowy pożyczki, może pomóc wam w przyszłości uniknąć niepotrzebnych konfliktów i problemów. Jeżeli nie masz możliwości sporządzić umowy w formie pisemnej, postaraj się, aby przy jej zawieraniu był obecny ktoś jeszcze.
  2. Kolejną równie ważną zasadą przy tworzeniu i opiniowaniu umowy jest zadbanie o jej czytelność. Pamiętaj, aby używać prostych, jasnych dla każdego sformułowań. Umowa nie powinna być utworem literackim. Nie powinna być również przeintelektualizowana. Najlepsza umowa to ta, która jest zrozumiała dla każdego kto ją czyta, bez względu na jego doświadczenie życiowe czy poziom wykształcenia. Dzięki użyciu prostych wyrażeń możemy w przyszłości uniknąć wielu nieporozumień, straconych nerwów i pieniędzy.
  3. Unikaj nieprecyzyjnych określeń. Z dbałości o własne interesy powinniśmy zawsze zamieniać sformułowania typu: „niezwłocznie”, „w najbliższym możliwym terminie” konkretnymi zwrotami takimi jak: „w terminie … dni/godzin”. Jeżeli masz wątpliwość, że jakieś postanowienie umowne może być różnie zdefiniowane, doprecyzuj to! Nawet jeżeli miałoby się to wiązać z umieszczeniem dodatkowego postanowienia umownego – zrób to!
  4. Pamiętaj o karach umownych. Samo określenie obowiązków stron umowy, bez wskazania konsekwencji ich niewykonania często może okazać się nieskuteczne. Dlatego zawsze zastanów się i zadaj sobie pytanie co będzie, gdy druga strona nie wykona swoich obowiązków albo wykona je źle.
  5. Nie wahaj się zapytać specjalistę o poradę. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, nie rozumiesz jakiegoś postanowienia umownego lub nie wiesz, jak przelać na papier swoje pomysły, poproś specjalistę o pomoc. W dzisiejszych czasach jest wiele możliwości kontaktu ze specjalistą w danej dziedzinie. Dlatego nawet jeżeli nie masz, jak się wyrwać z pracy albo z domu zawsze możesz się skontaktować z adwokatem drogą mailową lub telefonicznie.
Scroll to Top