Zakładanie i rejestracja spółek Lublin i inne miasta.

company_photo

Zakładanie i rejestracja spółek Lublin i inne miasta.

Zajmujemy się rejestracją spółek w Lublinie i innych miastach. Zadbamy, aby założenie spółki było proste, szybkie i bezpieczne. Zapewniamy pomoc prawną w bardzo szerokim zakresie. Jeżeli masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami - tel. 510 122 363

Wybór formy prawnej spółki przy rejestracji (np. sp. z o.o.)

Podstawową kwestią, którą należy rozważyć przy założeniu spółki jest wybór jej formy prawnej. Istotnym jest, aby już na początkowym etapie dostosować formę prawną prowadzenia działalności do Państwa indywidualnych potrzeb. Możliwości jest wiele. Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa podstawowe rodzaje spółek: osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych należy zaliczyć: spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Jest również możliwość założenia spółki cywilnej z tym, że jest to najmniej bezpieczna forma prowadzenia działalności, regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Dlaczego warto unikać tej formy prowadzenia działalności opiszę w osobnym wpisie.

Rejestracja spółki w Lublinie

Rejestracja spółki - różnice, które warto uwzględnić przy zakładaniu spółki.

Najważniejsze różnice pomiędzy spółkami i jednocześnie kryteria, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze konkretnej formy prowadzenia działalności jest podmiotowość prawna danej spółki, odpowiedzialność wspólników, sposoby rozliczania spółki i wspólników, koszty założenia spółki oraz stopień sformalizowania działalności spółki (tj. forma umowy/statutu spółki, struktura organizacyjna spółki, sposób podejmowania wewnętrznych decyzji, sposób zmiany umowy spółki). Więcej informacji można uzyskać w naszej kancelarii pod numerem telefonu 510 122 363.

Pomoc przy rejestracji / zakładaniu spółki

To jaka forma prowadzenia działalności będzie najbardziej odpowiadać Państwa potrzebom jest kwestią bardzo indywidualną, dlatego w każdym przypadku zachęcam do skorzystania z profesjonalnej porady prawnej, tak aby po wybraniu odpowiedniej spółki dostosować również poszczególne postanowienia umowy lub statutu spółki do konkretnych sytuacji i oczekiwań. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zachęcam do kontaktu pod numerem telefonu 510-122-363 lub mailowo na adres

Szanowni Państwo styczeń 2022 r. przyniósł ogromne zmiany związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmian jest dużo i są one bardzo zawiłe. Niestety polskie ustawodawstwo staje się coraz bardziej skomplikowane i wymusza coraz większą kreatywność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na pocieszenie mogę Państwu powiedzieć, że w przypadku przedsiębiorców elastycznych i otwartych na nowe rozwiązania, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce może być nadal opłacalne. Co więcej, w niektórych przypadkach może okazać się, że ostatecznie zapłacą Państwo nawet mniejsze obciążenia publiczno-prawne niż w latach poprzednich. Tak, jest to możliwe. Trzeba tylko wiedzieć jak.

Poniżej przedstawię Państwu mój osobisty ranking najbardziej „opłacalnych” aktualnie form prowadzenia działalności gospodarczej z zaznaczeniem ich wad i zalet.

  1. Na pierwszym miejscu należy wskazać spółkę komandytowo-akcyjną. To właśnie w tym przypadku możliwe jest zapłacenie de facto mniejszych obciążeń publiczno-prawnych niż w roku 2021 prowadząc działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). W tej spółce występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz oraz akcjonariusz. Różnica tkwi głównie w zakresie odpowiedzialności wspólników. Dobrą informacją jest to, że jedna osoba może być jednocześnie i komplementariuszem, i akcjonariuszem. W przypadku tej spółki realne obciążenia komplementariusza wynosić będą 17,3%. Zarówno komplementariusz jak i akcjonariusz nie muszą odprowadzać żadnej składki ZUS. Dodatkowo w przypadku tej spółki nie ma obawy konieczności uiszczenia daniny solidarnościowej. Jedynym minusem w przypadku tej spółki jest zwiększony formalizm w przypadku podejmowania uchwał, które muszą być podejmowane w formie protokołu sporządzonego przez notariusza.

  2. Spółka komandytowa. W tej spółce również występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz oraz komandytariusz. W tym przypadku obowiązuje ta sama zasada co w przypadku SKA, to jest jedna osoba może być jednocześnie i komplementariuszem, i komandytariuszem. W przypadku tej spółki realne obciążenia komplementariusza wynosić będą 17,3% (ewentualnie 19% przy stawce CIT 19%). Wynika to z tego, że nie ma tu podwójnego opodatkowania- komplementariusz odprowadzając swój podatek dochodowy (19%) odlicza podatek, który już rzeczywiście uiściła sama spółka (9% /19% CIT). Dodatkowo w przypadku tej spółki nie ma obawy konieczności uiszczenia daniny solidarnościowej. Z uwagi na fakt, że kwoty wypłacane przez komplementariusza rozliczane są w pit 38 w kwietniu następnego roku, komplementariusz korzysta de facto nawet z 16 miesięcy „kredytu podatkowego”. Uchwały w tej spółce podejmowane są w zwykłej formie pisemnej. Bycie wspólnikiem spółki osobowej jaką jest spółka komandytowa jest jednak podstawą do odprowadzenia składki zdrowotnej przez każdego ze wspólników. Z tym, że w tym przypadku stawka jest zryczałtowana i wynosi ok 540 zł od wspólnika. Jak widać zasady funkcjonowania spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej są bardzo zbliżone. Istotnymi różnicami są kwestie składek zdrowotnych oraz formy podejmowania uchwał w spółkach.

  3. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. To co dotychczas zniechęcało przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie to stosunkowo duży formalizm, pełna księgowość oraz faktyczna trudność przy wypłacaniu środków ze spółki w taki sposób, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że istnieją sposoby, aby w sposób zgodny z prawem i korzystny finansowo „wyciągnąć” pieniądze ze spółki. Co ciekawe pomocne w tym zakresie będą również przepisy wprowadzone przez tzw. „Polski Ład”.

Poniżej wskażę kilka mechanizmów ograniczając się jedynie do hasłowego ich wskazania tak aby zachować czytelność całego artykułu:

  1. 176 k.s.h. – kodeks spółek handlowych daje możliwość wypłacania wspólnikom sp. z o.o. wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne faktycznie wykonywane na rzecz spółki. Jest to wynagrodzenie, od którego nie ma obowiązku odprowadzania żadnych składek ZUS. Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia muszą być bardzo dokładnie określone w umowie spółki. Świadczenia wykonywane przez wspólnika muszą być związane z działalnością spółki, wynagrodzenie powinno być stałe a świadczenia powinny być opłacane według stawek rynkowych. Wynagrodzenie rozliczane jest w cyklu rocznym, według skali podatkowej z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w aktualnej wysokości 30.000,00 zł

  2. Umowa o dzieło – w tym wypadku przy zawieraniu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy o dzieło należy pamiętać, że przedmiotem tej umowy musi być faktycznie wykonane działo, dzieło musi być związane z rodzajem działalności wykonywanym przez sp. z o.o., a wynagrodzenie z umowy o dzieło musi być w wysokości rynkowej.

  3. Tzw. CIT estoński – przy niektórych branżach przejście na CIT estoński (szczególnie w branży budowlanej, deweloperskiej) może być bardzo korzystnym mechanizmem, gdzie spółka może w ogóle nie odprowadzać podatku dochodowego. Tzw. „Polski Ład” zdecydowanie uprościł zasady dotyczące tej formy opodatkowania, dlatego warto skonsultować się ze swoim księgowym lub doradcą podatkowym czy w Państwa przypadku zasadnym jest przejście na tę formę opodatkowania.

Odnosząc się do sp. z o.o. przygotowałam dla Państwa zestawienie w formie tabelki, aby łatwiej i czytelniej przedstawić pewne różnice dotyczące opodatkowania.

Podatek liniowy

Skala podatkowa

Opodatkowanie dywidendy w sp. z o.o.

Pit 19%

PIT 17%, 32%

CIT 9% (19%) + 19% PIT od dywidendy

NFZ 4,9 % dochodu

NFZ 9 % dochodu

Brak ZUS

Składki społeczne - ok 1000 zł

Składki społeczne - ok 1000 zł

Potencjalna danina solidarnościowa 4%

Potencjalna danina solidarnościowa 4%

Potencjalna danina solidarnościowa 4%

Efektywnie podatek to 25 -29%

Efektywnie podatek to nawet 45%

Efektywnie podatek to ok 27% (przy CIT 19% ok 34%)

Jak sami Państwo widzą, może się okazać, że w ostatecznym rozrachunku przy sp. z o.o. nawet wypłacając sobie dywidendę, która jest de facto podwójnie opodatkowana zapłacą Państwo efektywnie mniejsze podatki niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej.

Scroll to Top