Adwokat – Alimenty Lublin i inne miasta.

contact_photo

Adwokat – Alimenty Lublin i inne miasta.

Alimenty to świadczenia pieniężne, które jedno z rodziców lub oboje rodzice są zobowiązani płacić na rzecz dziecka, w celu zaspokojenia jego potrzeb i umożliwienia mu właściwego rozwoju.

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak dochody rodziców i ich rzeczywiste możliwości zarobkowania, liczba dzieci, koszty utrzymania dziecka oraz innych okoliczności. Sąd w swoim orzeczeniu bierze pod uwagę te czynniki, aby ustalić odpowiednią wysokość alimentów.

W Polsce ustalenie alimentów może nastąpić w drodze umowy między rodzicami zawartej w formie aktu notarialnego lub przez sąd. W przypadku umowy, rodzice ustalają samodzielnie wysokość alimentów, zgodnie z zasadą dobra dziecka.

Jeśli rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia, to jedno z nich może zwrócić się do sądu o ustalenie alimentów. W takim przypadku sąd przeprowadzi postępowanie i wyda orzeczenie, które ustali wysokość alimentów. Co istotne, pozew o alimenty jest zwolniony z opłat sądowych.

Rodzic, który nie płaci alimentów, może zostać zobowiązany do zapłaty zaległych kwot wraz z odsetkami, a także może ponieść sankcje, takie jak np. zajęcie wynagrodzenia lub rachunków bankowych. Nieopłacanie alimentów stanowi również przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.

Scroll to Top